14
Motto:
“Este imposibil ca să guvernezi corect o naţiune fără Dumnezeu şi fără Biblie” – George Washington

Toate partidele politice din lume, toate congresele, parlamentele, toţi preşedinţii şi prim-miniştrii, tribunalele şi organele administrative, întreg eşafodajul imens al birocraţiei guvernamentale – într-un cuvânt, toate instrumentele actuale de adoptare şi aplicare a deciziilor – sunt perimate şi absolut ineficiente pentru societatea contemporană aflată într-o perpetuă şi rapidă transformare. Asistăm în prezent – deşi nu toată lumea îşi dă seama de gravitatea acestei situaţii – la o profundă criză nu a unui guvern sau a altuia, ci a democraţiei reprezentative ca atare, în toate formele ei. Suntem confruntaţi astăzi cu necesitatea de a inventa noi instrumente politice.

Puterea devine tot mai aleatorie, astfel încât nimeni nu ştie dintr-un moment în altul cine de ce răspunde, cine deţine autoritatea reală (ca deosebită de una doar nominală) sau cât timp va dura această autoritate. În această fierbere semianarhică, la oamenii de rând se dezvoltă un cinism amar nu numai faţă de propriii lor “reprezentanţi”, ci – ceea ce este mai grav-şi faţă de însăşi posibilitatea de a fi reprezentaţi. Ca urmare, scrutinul electoral, acest “ritual de reconfirmare a încrederii” începe să se discrediteze. An după an, scade participarea la vot a oamenilor şi se constată un dezinteres sporit faţă de ceea ce înseamnă responsabilitatea şi cultura politică a cetăţeanului.

Faţă de conducătorii politici şi de demnitarii din guvern, cetăţenii îşi exprimă azi nu atât mânia, cât dezgustul şi dispreţul. Ei simt că sistemul politic care ar fi trebuit să servească drept cârmă sau stabilizator într-o societate mobile, zguduită de schimbări, este el însuşi dereglat, cuprins de vârtej şi că treptat scapă de sub control.

Convulsiile şi crizele politice nu pot fi rezolvate de conducători-fie ei de mână forte sau slabi-cât timp vor fi nevoiţi să acţioneze prin intermediul unor instituţii inadecvate, istovite şi suprasolicitate. Un sistem politic trebuie să fie capabil nu numai de a elabora decizii, ci şi de a le aplica. Mai este nevoie ca el să funcţioneze la o scară potrivită, să fie capabil de a integra diferitele dimensiuni ale politicii, să adopte deciziile cu promptitudinea necesară şi. De asemenea, să reflecte diversitatea societăţii şi să ţină seama de ea.

Sistemele noastre politice aşa-zis “contemporane” sunt copiate după modele inventate înainte de naşterea marii industrii – înainte de apariţia conservelor alimentare, a instalaţiilor frigorifice, a iluminatului cu gaz sau a fotografiei, înainte de introducere dactilografiei, înainte de a fi inventat telefonul, înainte ca automobilul şi avionul să fi scurtat distanţele, înainte ca radioul şi televiziunea să fi început să acţioneze asupra spiritelor noastre, înaintea rachetelor nucleare, înaintea computerelor, a dispozitivelor de copiat, a tranzistoarelor şi a laserilor. Au fost concepute într-o lume pe care aproape că nu ne-o mai putem imagina – o lume de dinainte de Marx. de Darwin, de Freud şi de Einstein. Aceasta este, prin urmare, cea mai importantă problemă politică cu care ne confruntăm: senilitatea celor mai fundamentale instituţii politice şi guvernamentale.

În acest context, membrii fondatori ai Mişcării Naţionale GENESIS România (M.N.G.R.) militează pentru făurirea unui viitor care va deveni prezent pentru urmaşii nostri. În mijlocul unor violente frământări economice şi sociale, supuşi unor solicitări extreme de presante, sondând cu deosebită clarviziune viitorul, ne-am ridicat pentru a propune cetăţenilor o societate mai bună, radical schimbată de cea actuală, bazată pe principii noi, revoluţionare. A sosit timpul să concepem alternative noi, să dialogăm, să ne contrazicem, să dezbatem şi să inventăm de la A la Z arhitectura democraţiei de mâine. Nu într-un climat de mânie sau dogmatism, printr-o zvâcnire impulsivă, ci prin cea mai largă consultare şi printr-o participare paşnică a opiniei publice, trebuie să ne unim străduinţele pentru a reclădi România.

Principiile Mişcării Naţionale GENESIS România în realizarea dezideratului propus, unele considerate chiar eretice, dar absolut necesare pentru reforma şi modernizarea sistemului politic actual sunt următoarele:

a) Puterea minorităţilor

Porneşte de la premisa că regula majorităţii, care a constituit fundamental legitimităţii până în prezent este desuetă. Într-o societate demasificată (eterogenă) nu majorităţile contează (experienţa de până acum ne-a arătat că este foarte greu, uneori chiar imposibil de a mobiliza o majoritate, sau chiar a unei coaliţii de guvernământ) ci minorităţile. Iar sistemul nostru politic trebuie să reflecte într-o măsură crescândă acest fapt. Elitele politice actuale pretind întotdeauna că vorbesc în numele majorităţii, deoarece de ea depinde legitimitatea lor, atacînd în numele acestei majorităţi revendicările unor minorităţi care fără doar şi poate, beneficiază de drepturi consfinţite prin lege. Ideea centrală care reiese din acest principiu este aceea conform căreia societatea actuală este mult mai variată, mai colorată, mai deschisă şi mai diversă. Pentru a reclădi democraţia ăn aceşti termeni, trebuie să renunţăm la ideea înfricoşătoare, dar falsă, că accentuarea diversităţii sporeşte tensiunea şi conflictele în societate. În societate, conflictul e nu numai necesar, dar, între anumite limite, chiar dezirabil.

b) Democraţia semidirectă

Al doilea principiu al sistemului politic al viitorului este cel al “democraţiei semidirecte”, care constă în reducerea dependenţei faţă de reprezentanţi şi o creştere corespunzătoare a autoreprezentării. Democraţia semidirectă este o mixtură a celor două modele de reprezentare. Folosind computere, telefoane, televiziunea prin cablu/satelit, tehnicile de sondaj şi alte instrumente specifice, cetăţenii, bine informaţi, ar putea pentru prima data în istorie, să înceapă să adopte singuri multe din deciziile politice care îi privesc. Problema nu trebuie pusă sub forma unei alternative între democraţia direct şi cea indirectă, între autoreprezentare şi reprezentarea prin alţii. Fiindcă fiecare din cele două sisteme îşi are avantajele sale, şi există modalităţi creatoare, deocamdată prea puţin puse în valoare, de a îmbina participarea direct a cetăţenilor cu “reprezentarea”, astfel încât să rezulte un nou sistem, de democraţie semidirectă.

c) Împărţirea deciziei

Cel de-al treilea principiu urmăreşte desfacerea blocajului decizional şi o distribuire adecvată a competenţelor în acest domeniu. Acesta poate fi remediul atunci cînd intervine paralizia politică şi nu doar simpla remaniere a echipei guvernamentale aşa cum se procedează astăzi. Unele problem nu pot fi rezolvate la nivel local. Altele nu pot fi rezolvate la nivel national. Unele necesită acţiuni simultane la mai multe niveluri. De asemenea, locul potrivit pentru rezolvarea unei problem nu este fix. El se schimbă în timp. Pentru a pune capăt actualului blocaj decizional rezultat din supraîmpovărarea instituţională, se impune să împărţim deciziile şi să le redistribuim-să asigurăm o participare mai largă la adoptarea lor şi să schimbăm locul în care urmează a fi luate diferitele decizii, în funcţie de problemele ce se cer rezolvate.

Dacă vom începe acum, noi şi copiii noştri vom putea lua parte la opera captivantă de reconstrucţie nu numai a structurilor noastre politice perimate, ci şi a civilizaţiei însăşi. Asemenea altor generaţii de revolutionari defuncţi şi deschizători de noi drumuri, avem menirea de a crea o lume nouă, modelată de o nouă conştiinţă, bazată pe principii creştine solide care prin puterea lor transformatoare vor aduce pace şi bună înţelegere între oameni.

Vă supunem astăzi atenţiei fraţi români, oferta noastră sinceră şi deschisă de a păşi într-o nouă lume: lumea în care viaţa voastră actuală searbădă şi monotonă se va transforma în plăcerea de a trăi. O lume în care minciuna nu va mai fi ridicată la rangul de politică de stat. O lume în care cuvântul, dorinţa şi opţiunea fiecăruia vor avea consistenţa importanţei şi respectul cuvenit. Fiţi alături de deschizătorii acestei noi porţi către o societate a speranţei, a adevărului, a înţelegerii şi vă veţi bucura de ceea ce înseamnă o viaţă lipsită de grija zilei de mâine, o viaţă liniştită şi demnă, într-o ţară prosperă şi civilizată.

Pentru toate acestea noi ÎNFIINŢĂM MIŞCAREA NAŢIONALĂ GENESIS ROMÂNIA. Dacă aveţi aceleaşi idei, dorinţe şi aşteptări, vă invităm alături de noi pentru a purcede la drum! VIITORUL E AL NOSTRU!

Anunțuri