votul-prin-corespondenta-890x395

Votul prin corespondenta este un sistem alternativ pentru alegerile parlamentare, prezidentiale si europarlamentare, adresat exclusiv cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate.

Alegatorii care opteaza pentru acest tip de vot trebuie sa se preinregistreze dupa cum urmeaza:

– pentru alegerile parlamentare si prezidentiale, între data de 1 martie si 30 iunie a anului electoral,

– pentru alegerile europarlamentare, între data de 30 noiembrie a anului anterior celui electoral si data de 1 februarie a anului în care au loc alegerile pentru Parlamentul European.

Cum se face ÎNREGISTRAREA:

– ONLINE (cerere/formular inteligent pus la dispoziție de către AEP, la care se ataseaza copii electronice ale actului de identitate si a actului care atestă reședința în străinătate)

Introducerea în Registrul Electoral a datelor primite în acest fel se face de către AEP

– PRIN POȘTĂ (completare cerere/formular prestabilit, la care se ataseaza de pe actul de identitate si actele care atestă reședința) la ambasada sau consulatul României în țara respectivă.

Introducerea în Registrul Electoral a datelor primite în acest fel se face de către ambasada sau consulatul care a primit cererea.

Până la 30 iulie sau după caz 30 martie toate datele trebuie introduse în Registrul Electoral, rezultand listele electorale pentru votul prin corespondență.

Ce contine plicul pe care il va primi fiecare alegător care a optat pentru votul prin corespondență:

– 1 plic ce îi este adresat și transmis cu confirmare de primire care va conține:

Un plic cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, pe care rubrica destinatar va conține adresa Biroului Electoral pentru Cetățenii Români cu Domiciliul sau Reședința în Străinătate și la rubrica expeditor numele, prenumele și adresa de corespondență a alegătorului.

Un plic elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, fără nici un însemn pe el (în care se va introduce buletinul de vot)

Certificatul de alegător – este un document prevăzut cu elemente de siguranță, care atestă faptul ca persoana care îl deţine este cea care şi-a exercitat dreptul de vot prin corespondență. Certificatul de alegător cuprinde numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reședința din străinătate, după caz, seria şi numărul actului de identitate, precum și declarația pe proprie răspundere a alegătorului privind exercitarea în mod liber, direct şi secret a dreptului de vot. În conţinutul declaraţiei se vor menţiona tipul şi data scrutinului.
Un material cu instrucțiuni

În cazul alegerilor pentru Președintele României alegătorul va primi doua plicuri autoadresate, două plicuri fără însemne, sigilabile, și doua certificate de alegător, în culori distincte, pentru eventualitatea unui al doilea tur de scrutin.

EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

Alegătorului NU îi sunt transmise prin poștă buletine de vot.

Acesta își procura un buletin de vot pentru votul prin corespondență fie:

– prin descărcarea acestuia de pe site-ul BEC

– de la ambasada sau consulatul României care are obligația sa pună alegătorului la dispoziție astfel de documente

BULETINUL DE VOT PENTRU VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ VA FI CONSTITUIT ASTFEL ÎNCÂT PE O FILĂ SĂ FIE IMPRIMAT UN SINGUR CANDIDAT/LISTĂ DE CANDIDAȚI.

Unde ajung plicurile si cum se consemneaza votul?

Birourile electorale pentru votul prin corespondență desfac plicurile primite, verifică existența certificatului de alegător, marchează data primirii în lista electorală și introduc plicul fără însemne, cel ce conține votul (fără a-l deschide) în urnă, pe toată perioada de funcționare, până în ziua de joi de dinaintea votării.

Fanta urnei este sigilată în fiecare seară la închiderea programului de lucru și desigilată dimineața. Urna este sub pază permanentă a structurilor MAI.

În ziua votării se desigilează urna, se deschid plicurile din interior se număra voturile exprimate pe competitori, voturile nule și se întocmește procesul-verbal de constatare a rezultatului votării.

Procesele-verbale întocmite de toate birourile pentru votul prin corespondență se centralizează la nivelul Biroului Electoral pentru Cetățenii Români cu Domiciliul sau Reședința în Străinătate.

ÎNTOCMIREA, TRIMITEREA ȘI PRIMIREA DOCUMENTELOR NECESARE EXERCITĂRII DREPTULUI DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ SE FACE PRIN INTERMEDIUL C.N. Poșta Română S.A.

Datele de identificare ale alegătorilor sunt puse la dispoziția C.N. Poșta Română S.A. de către AEP.

Sursa: stiripesurse.ro
Foto: http://www.hotweek.ro

Anunțuri